Dzieci z grupy I wykonały pracę plastyczną pt. ,,Marcowa pogoda”. Praca ta powstała poprzez malowanie konturów plasteliną.