W ramach realizacji tematu kompleksowego „W oczekiwaniu na wiosnę” dzieci z gr. III wykonały pracę plastyczną pt. „Przebiśniegi” techniką wydzierania z papieru kolorowego.