„Łąka” – malowanie farbami plakatowymi.

Prace powstały w ramach tematu kompleksowego „Na łące”.