Nabywanie poczucia przynależności narodowej to ważny element wychowania i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym. W ramach tematu kompleksowego ,,Polska moja ojczyzna, Lublin moje miasto” dzieci z grupy IV , nabywały szacunku do symboli narodowych i poszerzały swoją wiedzę na temat wybranych legend polskich i lubelskich. Nasze przedszkolaki chętnie śpiewały również pieśni patriotyczne takie jak: „Serce w plecaku” ,”Piechota” „Kwiaty Polskie”, „Nasz kraj” .

Aranżowane sytuacje edukacyjne miały na celu budzenie świadomości narodowej – postaw patriotycznych wśród dzieci.

Ponadto w ramach realizacji w/w tematu dzieci wykonały pracę plastyczną pt.

„Godło Polski”- malowanie plasteliną

Siadł na tarczy Biały Orzeł,
Głowę zwrócił w prawą stronę,
Z dumą skrzydła rozprostował
I złocistą wdział koronę.

Lśni czerwienią gładka tarcza,
Orzeł nigdzie nie odfruwa.
Odkąd został Polski godłem,
Nad Ojczyzną wiernie czuwa

(„Orzeł Biały” Anna Paszkiewicz)

Zapraszamy do obejrzenia Galerii prac dzieci