W ramach tematu kompleksowego „Muzyka wokół nas” dzieci z grupy III wykonały pracę plastyczną – „Gitary”. Praca ta powstała poprzez naklejenie konturu gitary na kartkę papieru, rysowanie strun białą kredką, ozdabianie instrumentu białą farbą oraz zapisywanie nut kredką.