W ramach tematu kompleksowego: „Jestem zdrowym przedszkolakiem” dzieci z grupy III wykonały pracę plastyczną pt. „Owoce”. Praca powstała poprzez wyklejanie konturów owoców plasteliną.