Dnia 11 czerwca /poniedziałek/
dzieci pojadą na wycieczkę do
„Muzeum Wsi Lubelskiej”.
Grupa I i II wyjeżdża autokarami z przedszkola o godzinie 8:15.
W związku z powyższym śniadanie w gr. I i II podane będzie o godzinie 7:40.
Uprzejmie prosimy o przyprowadzanie dzieci w tym dniu na wyznaczoną godzinę.
Śniadanie dla pozostałych grupy III, IV, V i VI podane będzie bez zmian, ponieważ dzieci wyjeżdżają o godzinie 9:30.

 

Koszt wycieczki pokryty zostanie z funduszy
Rady Rodziców Przedszkola nr 54 w Lublinie.