Dnia 15 czerwca /piątek/ 2018 roku z okazji

Dnia Dziecka odbędzie się wycieczka

do Mini Zoo w Turce.

Koszt wycieczki pokryty zostanie z funduszy

Rady Rodziców Przedszkola nr 54 w Lublinie.