Dnia 17.11.2017 roku w naszym rodzinnym mieście odbyła się Międzynarodowa konferencja naukowo – dydaktyczna pt. „Przyszłość zaczyna się dziś – Plan Daltoński odpowiedzią na różnorodność potrzeb rozwojowych dzieci” zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Dalton. W ramach w/w konferencji
m. in. w naszym przedszkolu odbyła się wizyta studyjna. Miło nam było gościć panią Ewę Wójtowicz – Doradcę Metodycznego oraz nauczycielki z całej Polski. Następnie w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji, zgodnie z harmonogramem konferencji,  odbyły się sesje plenarne oraz warsztaty prowadzone m.in. przez Roela Rohnera (President Dalton International) oraz konsultantki Polskiego Stowarzyszenia Dalton.