Dzieci z grupy V biorą udział w akcji „Posprzątajmy Lublin na wiosnę”.