Serdecznie zapraszamy dzieci  wraz z rodzicami  do udziału w przeglądzie fotograficznym pod tytułem

 „Lublin w czterech porach roku – Lato”

Regulamin przeglądu:

1. Cele przeglądu:

  • Rozwijanie kreatywności, indywidualności  oraz wrażliwości artystycznej dzieci.
  • Uwrażliwianie na piękno letniego krajobrazu.
  • Budzenie przywiązania do rodzinnego miasta, kształtowanie wrażliwości na jego piękno.
  • Rozwijanie zainteresowań fotograficznych wśród dzieci przy współudziale rodziców
  • Czerpanie radości ze wspólnej zabawy z rodzicami.

2. Przegląd fotograficzny przeznaczony jest dla dzieci i rodziców uczęszczających do naszego przedszkola.

3. Każdy z autorów może przekazać 1 fotografię na w/w temat.

4. Format przekazanych fotografii – A 5 (15/21 cm).

5. Fotografie powinny być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą:

– tytuł zdjęcia

– imię i nazwisko dziecka ( z dopiskiem „z Rodzicami”),

– wiek dziecka i numer grupy, do której uczęszcza dziecko.

6. Zgłaszając prace uczestnik wyraża zgodę na publikowanie zdjęć na stronie internetowej  i na terenie placówki.

7. Przegląd trwa od 14.09.2022r. do 23.09.2022r. Zdjęcia prosimy dostarczyć najpóźniej do 23.09.2022r. do organizatorów przeglądu.

8. Każda rodzina otrzyma pamiątkowy dyplom za udział w przeglądzie fotograficznym.

Organizatorzy: Anna Aftyka – Nankiewicz,  Katarzyna Głąb – Kowalska.                    

9. Telefon kontaktowy: 661 308 693