DRODZY RODZICE!
 

Zapraszamy ponownie do wzięcia udziału w przeglądzie fotograficznym pt.

           „Lublin w czterech porach roku – Lato”

Pomimo, że za oknem jesienna aura zachęcamy do podzielenia się  z nami wakacyjnymi wspomnieniami.
Czekamy na słoneczne kadry z naszego wspaniałego  miasta Lublina.

Poniżej przedstawiamy regulamin przeglądu:

1. Cele przeglądu:

  • Rozwijanie zainteresowań fotograficznych wśród dzieci przy współudziale rodziców.
  • Budzenie przywiązania do rodzinnego miasta, kształtowanie wrażliwości na jego piękno (w tym piękno letniego krajobrazu).

2. Przegląd fotograficzny przeznaczony jest dla dzieci i rodziców uczęszczających do naszego przedszkola.

3. Każdy z autorów może przekazać 1 fotografię na w/w temat.

4. Format przekazanych fotografii – A 5 (15/21 cm).

5. Fotografie powinny być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą:

– tytuł zdjęcia,

– imię i nazwisko dziecka (z dopiskiem „z Rodzicami”),

– wiek dziecka i numer grupy, do której uczęszcza dziecko.

6. Zgłaszając prace uczestnik wyraża zgodę na publikowanie zdjęć na stronie internetowej  i na terenie placówki.

7. Przegląd przedłużamy do 07.10.2022r. Zdjęcia prosimy dostarczyć najpóźniej do 07.10.2022r.  do organizatorów przeglądu.

8. Każda rodzina otrzyma pamiątkowy dyplom za udział w przeglądzie fotograficznym.

Organizatorzy: Anna Aftyka – Nankiewicz,  Katarzyna Głąb – Kowalska.                    

9. Telefon kontaktowy: 661 308 693