Konsultacje z nauczycielkami w roku szkolnym 2022/2023:

Numer telefonu służbowy do konsultacji telefonicznych z nauczycielkami: 661-308-693

Grupa I:

Pani Katarzyna Głąb-Kowalska

Konsultacje telefoniczne: poniedziałek 9.00-9.30

Konsultacje stacjonarne w sali numer 1: czwartek 15.30-16.00

Kontakt emailowy: kglab@p54.lublin.eu

Grupa II:

Pani Małgorzata Hejno

Konsultacje telefoniczne: wtorek 9.30-10.00

Konsultacje stacjonarne w sali numer 3: środa 16.00-16.30

Kontakt emailowy: mhejno@p54.lublin.eu

Pani Anna Grudzień

Konsultacje telefoniczne: poniedziałek 9.30-10.00

Konsultacje stacjonarne w sali numer 3: piątek 15.30-16.00

Kontakt emailowy: agrudzien@p54.lublin.eu

Grupa III:

Pani Katarzyna Łukasik

Konsultacje telefoniczne: czwartek 9.00-9.30.00

Konsultacje stacjonarne w sali numer 2: wtorek 15.30-16.00

Kontakt emailowy: bkatarzyna@p54.lublin.eu

Pani Anna Grudzień

Konsultacje telefoniczne: poniedziałek 9.30-10.00

Konsultacje stacjonarne w sali numer 3: piątek 15.30-16.00

Kontakt emailowy: agrudzien@p54.lublin.eu

Grupa IV:

Pani Barbara Matraszek

Konsultacje telefoniczne: wtorek 10.30-11.00

Konsultacje stacjonarne w sali numer 4: czwartek 16.00-16.30

Kontakt emailowy: bmatraszek@p54.lublin.eu

Pani Anna Aftyka-Nankiewicz

Konsultacje telefoniczne: czwartek 10.30-11.00

Konsultacje stacjonarne w sali numer 4: wtorek 16.00-16.30

Kontakt emailowy: aaftyka@p54.lublin.eu

Grupa V:

Pani Monika Pastuszak

Konsultacje telefoniczne: wtorek 10.30-11.00

Konsultacje stacjonarne w sali numer 5: piątek 16.00-16.30

Kontakt emailowy: mpastuszak@p54.lublin.eu

Pani Edyta Turowska

Konsultacje telefoniczne: środa 10.30-11.00

Konsultacje stacjonarne w sali numer 5: czwartek 15.30-16.00

Kontakt emailowy: eturowska@p54.lublin.eu

Grupa VI:

Pani Paulina Baj

Konsultacje telefoniczne: wtorek 11.00-11.30

Konsultacje stacjonarne w sali numer 6: środa 15.00-15.30

Kontakt emailowy: pbaj@p54.lublin.eu

Pani Anna Izdebska – psycholog

Konsultacje stacjonarne w sali logopedycznej: środa 14.00 – 16.00

Kontakt emailowy: aizdebska@p54.lublin.eu

Pani Aneta Wolska – nauczyciel logopeda

Konsultacje telefoniczne: poniedziałek 12.00 – 12.30

Konsultacje stacjonarne w sali logopedycznej: środa 15.00 – 15.30

Kontakt emailowy: awolska@p54.lublin.eu

Pani Magdalena Kicińska – nauczyciel języka anielskiego

Kontakt emailowy: mkicinska@p54.lublin.eu 

Pani Barbara Brzozowska – nauczyciel rytmiki

Kontakt emailowy: bbrzozowska@p54.lublin.eu