Wszystkim Rodzicom dzieci uczęszczających na zajęcia logopedyczne w Przedszkolu nr 54 przypominamy o możliwości telefonicznego oraz mailowego kontaktu z logopedką panią Anetą Wolską. Nauczycielka chętnie odpowie na wszystkie pytania dotyczące indywidualnych postępów dzieci, przekaże wskazówki do dalszej pracy i materiały do ćwiczeń w domu. Konsultacje telefoniczne odbywają się w pierwszy i trzeci poniedziałek każdego miesiąca od godz. 13.30 do 14.00. Rodzice mogą także kontaktować się z logopedką, pisząc na adres awolska@p54.lublin.eu. Zapraszamy do kontaktu!