Szanowni Państwo ,

W imieniu Pani Ewy Dumkiewicz-Sprawki Dyrektora Departamentu Oświaty i Wychowania serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału w konferencji otwierającej projekt „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie”, w której uczestniczyć będą m.in. Minister Edukacji i Nauki- Pan Profesor Przemysław Czarnek oraz Prezydent Miasta Lublin – Pan Doktor Krzysztof Żuk.

Konferencja odbędzie się 17 stycznia 2022 r. o godzinie 9:00 w formie zdalnej i będzie dostępna pod następującym linkiem:  https://scwew.lublin.eu/konferencja/.

Poniżej przesyłam program konferencji.

I. Część inauguracyjna konferencji – godz. 9.00

1. Powitanie gości obecnych na konferencji – Iwona Majewska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie;

2. Mini koncert noworoczny – występ uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie;

3. Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Lublinie – Ewa Dumkiewicz – Sprawka Dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin;

4. „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie”– przedstawienie projektu – Iwona Majewska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie;

5. Wystąpienie Pana Profesora Przemysława Czarnka – Ministra Edukacji i Nauki;

6. Wystąpienie Pana Doktora Krzysztofa Żuka – Prezydenta Miasta Lublin;

7. Zakończenie części inauguracyjnej – Iwona Majewska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej
w Lublinie;

II. Konferencja prasowa – godz. 10.00

Konferencja prasowa dot. Pilotażowego wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą(SCWEW) z udziałem Ministra Edukacji i Nauki, Prezydenta Miasta Lublin oraz Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie pełniącego rolę SCWEW w Lublinie.

III. Część warsztatowa z udziałem prelegentów – godz. 11.00 – 15.00

11:00 – 11:30 Prof. KUL, dr hab. Wojciech Otrębski – „Start w dorosłość – proces przejścia z edukacji do rynku pracy uczniów z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi”

11:30-12:00 dr hab. UMCS Anna Prokopiak „Wsparcie edukacyjne ucznia w spectrum autyzmu”

12:00 – 12:30 mgr Krzysztof Staruch – dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Dostępność w edukacji – systemowe wzmacnianie potencjału przedszkoli, szkół i placówek przez LSCDN”

12:30-13:00 mgr Wojciech Szuper – rehabilitant SOSW „Praca z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcją ruchu w szkole ogólnodostępnej”

13:00 – 13:30 dr n. med. Kinga Szymona – lekarz psychiatra Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego „Zaburzenia psychiczne i neurologiczne towarzyszące niepełnosprawności”.

13:30 – 14:00 Przerwa

14:00 – 14:30 mgr Małgorzata Wiślicka – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 30 „Edukacja włączająca – przykłady dobrej praktyki”,

14:30 – 15:00 Dyskusja