Dnia 16 września /poniedziałek/ 2019 roku o godzinie 10:00 dzieci

wysłuchają koncertu „POZNAJEMY RODZINĘ SMYKÓW”

Koszt koncertu pokryty zostanie

z funduszy Rady Rodziców