Dnia 19.09.2022 roku /poniedziałek/

 o godz. 10.00 dzieci wysłuchają koncertu muzycznego

pt. „Zaczarowany instrument – magiczne dźwięki – akordeon”.

Koszt koncertu pokryty zostanie z funduszy Rady Rodziców.