PRZEDSZKOLE FROEBLOWSKIE – Tak, to MY!

Nasze przedszkole od 12.02.2016 roku posiada Certyfikat Przedszkola Froeblowskiego

i może szczycić się tytułem

Pierwszego  Przedszkola Froeblowskiego w Polsce

 

DAR ZABAWY – „nowy” wymiar zabawy współczesnych przedszkolaków.

Jak to wszystko się zaczęło…

W dobie rozwoju współczesnej cywilizacji, kiedy dla dzieci jedną z najbardziej atrakcyjnych form spędzania czasu jest obcowanie z komputerem, tabletem, telefonem komórkowym czy telewizją nauczyciele stoją przed trudnym zadaniem poszukiwania rozwiązań metodycznych, które z jednej strony zaspokoją naturalne potrzeby oraz zainteresowania wychowanków, z drugiej zaś będą na tyle atrakcyjne, by móc konkurować z kolorowym światem obrazów i bodźców dostarczanych przez współczesne media.

Wśród wielu propozycji metodycznych znalazła się koncepcja pedagogiczna odnosząca się do założeń niemieckiego pedagoga Friedricha Froebla, której ponadczasowość ukazała dr Barbara Bilewicz – Kuźnia w swoim programie wychowania przedszkolnego pt.: „Dar zabawy”. Autorka programu przywraca właściwą wartość i miejsce w procesie wychowania przedszkolnego podstawowej formie aktywności dziecięcej, czyli zabawie oraz podaje propozycje stworzenia nowej przestrzeni edukacyjnej dla dzieci.

Po zapoznaniu się z w/w programem wychowania przedszkolnego postanowiłyśmy spróbować…

W roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęłyśmy w naszym przedszkolu realizację innowacji pedagogicznej pt.: „Dar zabawy – alternatywne metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym według koncepcji F. Froebla” opracowanej przez  dr Barbarę Bilewicz – Kuźnię, pracownika Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej /Instytut Pedagogiki Przedszkolnej/.

Stworzyłyśmy nową przestrzeń edukacyjną dla naszych przedszkolaków.

W przedszkolu pojawiły się pierwsze dary froeblowskie – drewniane klocki o różnych kształtach i kolorach w prostych drewnianych pudełeczkach, tak różne od zabawek, które dostępne są dzieciom na co dzień. To co ujęło nas najbardziej to właśnie ich prostota. Okazało się jednak, że te proste klocki dają nieskończenie wiele możliwości ich wykorzystania sprzyjając wszechstronnemu rozwojowi dziecka.

W salach przedszkolnych zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej wspólnie z dziećmi zorganizowałyśmy cztery kąciki: kącik darów, kącik twórczy, kącik badawczy i kącik gospodarczy, które wyposażone zostały w różnorodne materiały i akcesoria zachęcające dzieci do podejmowania samodzielnej aktywności.

Początkowo metodą Friedricha Froebla pracowały dwie grupy przedszkolne jednak „magia darów froeblowskich” szybko ogarnęła całe przedszkole.

Obecnie każda sala przedszkolna wyposażona jest w kilka kompletów darów freblowskich.

Program „Dar zabawy” autorstwa dr B.Bilewicz – Kuźnia został zmodyfikowany przy współpracy nauczycielek: mgr S.Kustosz i mgr K. Małek i dostosowany do wymagań obecnie obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z założeniami koncepcji F.Froebla zajęcia kierowane odbywają się w dwóch formach: Spotkania w kole oraz Praca w grupach zabawowo – zadaniowych.

Realizując zajęcia z wykorzystaniem darów freblowskich rozwijamy szereg umiejętności u dzieci, takich jak: sprawność manualna, wyobraźnia przestrzenna, myślenie twórcze, kompetencje pamięciowe, aktywność werbalna, pojęcia matematyczne (figury geometryczne, zbiory, liczby naturalne), procesy  poznawcze:  zdolności,  porównywania,  porządkowania,  przyporządkowywania, abstrahowania i uogólniania. Ponadto praca w zespołach kształtuje u dzieci kompetencje społeczne, umiejętność współpracy, komunikacji, wymiany doświadczeń oraz samodzielnego rozwiązywania problemów co doskonale wpisuje się w założenia pedagogiki planu daltońskiego również realizowanej w naszej placówce, opierającej się na trzech podstawowych filarach: odpowiedzialności, samodzielności i współpracy.

W celu podniesienia swoich kompetencji nauczycielki systematycznie uczestniczą w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez Edukatorów Froeblowskich.

Ponadto rada pedagogiczna naszego przedszkola uczestniczyła w następujących konferencjach:

I Ogólnopolskiej Konferencji Froeblowskiej – „Kreowanie nowej rzeczywistości edukacyjnej” (2015)

II Ogólnopolskiej Konferencji Froeblowskiej – „Kreowanie nowej rzeczywistości edukacyjnej” (2016)

III Ogólnopolskiej Konferencji Froeblowskiej – „Kreowanie nowej rzeczywistości edukacyjnej” (2017)

Koncepcja pedagogiczna Friedricha Froebla oparta na podstawowej formie aktywności dziecięcej czyli zabawie, poprzez którą dziecko uczy się i poznaje świat oraz odnosząca się do prostych form „froeblowskich klocków”, mimo, iż pozbawiona współczesnych mediów pozwala na stworzenie niezwykle kreatywnej i inspirującej przestrzeni edukacyjnej zarówno dla dzieci, jak i nauczycieli dlatego też jej realizacja będzie kontynuowana w kolejnych latach naszej pracy.

Prezentacja_froebel

Dar zabawy – alternatywne metody przcy z dziećmi w wieku przedszkolnym według koncepcji F. Froebla