Naturalną potrzebą każdego dziecka jest wyrażanie siebie w różnych formach ekspresji. Jedną z tych form jest właśnie teatr. Jako sztuka łączy on ze sobą różne dziedziny artystyczne: literaturę, muzykę, plastykę, taniec i ruch sceniczny. Istotą dziecięcego teatru jest możliwość spontanicznej zabawy z rówieśnikami i oderwanie od rzeczywistości. To wszystko prowadzi do rozwijania myślenia, wyobraźni, mowy, pamięci, uczy odwagi i śmiałości oraz umiejętności współdziałania i wyrażania różnych stanów uczuciowych. Ważny jest nie tylko sam spektakl tworzony przez dzieci, ale również cały proces jego przygotowania oraz towarzyszące mu sytuacje społeczne i wychowawcze. Zabawa w teatr kształtuje twórczą postawę dziecka. Okres przedszkolny daje dzieciom wiele możliwości do podejmowania różnorodnych działań twórczych, co pozwala im rozwijać swoje zainteresowania i zdolności.

ROK SZKOLNY 2022/2023

Zajęcia koła teatralnego „Kurtynka”:

 • prowadzone są w oparciu o projekt edukacyjny „Teatrzyk Przedszkolaka Kurtynka, czyli małe formy sceniczne oparte na autorskich tekstach” autorstwa Moniki Pastuszak
 • odbywają się 2 razy w tygodniu w wymiarze 45 minut i prowadzone są przez nauczycielki: Monikę Pastuszak oraz Edytę Turowską
 • mają charakter warsztatów
 • skierowane są do dzieci 5 i 6 – letnich, które wykazują uzdolnienia i zainteresowania artystyczne (teatralne) – uczęszczają na nie przedszkolaki z gr. IV, V i VI

CEL GŁÓWNY:

Stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dziecka.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Rozwijanie umiejętności przedstawiania utworów za pomocą gestu, mimiki, ruchu.
 • Wdrażanie do poprawnego posługiwania się mową pod względem artykulacyjnym, gramatycznym i fleksyjnym.
 • Rozwijanie aktywności twórczej w zakresie słowa mówionego.
 • Rozwijanie umiejętności operowania głosem pod względem intonacyjnym.
 • Poszerzanie wiedzy na temat teatru.

NASZA AKTYWNOŚĆ W „KURTYNCE”

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego nasze koło teatralne „Kurtynka” wznowiło swoje działania. Intensywnie przygotowywaliśmy się do występu, który miał charakter patriotyczny. Owocem naszych starań i wzmożonej pracy był montaż słowno – muzyczny pt. „Kto Ty jesteś? Polak mały!”.

Dnia 22 listopada 2022 roku odbył się występ dla podopiecznych Centrum Usług Socjalnych w Zespole Ośrodków Wsparcia w Lublinie:

Dnia 24 listopada 2022 roku „Kurtynka” zaprezentowała swój repertuar oddziałom „zerowym” ze Szkoły Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich oraz Przedszkola nr 50:

NASZE PRZYGOTOWANIA DO LUBELSKICH DNI SENIORA

Dnia 12 czerwca 2023 roku w naszym przedszkolu będą uroczyście obchodzone LUBELSKIE DNI SENIORA. Podczas tak ważnego wydarzenia nie może zbraknąć naszej „Kurtynki” 🙂 Przedszkolaki z koła teatralnego oraz seniorzy z Centrum Usług Socjalnych mieszczącego się przy ul. Lwowskiej 28 w Lublinie zaprezentują się w inscenizacji „Witajcie w naszej bajce” opartej na wierszu Jana Brzechwy pt. „Kaczka dziwaczka” 🙂

A oto zdjęcie z jednej z naszych prób do przedstawienia:

Próba do przedstawienia „Witajcie w naszej bajce”

LUBELSKIE DNI SENIORA

12 czerwca 2023 roku w naszym przedszkolu odbyła się ważna uroczystość łącząca pokolenia – Lubelskie Dni Seniora. Tego dnia dzieci z koła teatralnego „Kurtynka” wspólnie z podopiecznymi z Centrum Usług Socjalnych w Lublinie wystąpiły w przedstawieniu „Witajcie w naszej bajce”. Oklaskom nie było końca 🙂

ROK SZKOLNY 2021/2022

Zajęcia koła teatralnego „Kurtynka” w roku szkolnym 2021/2022:

 • prowadzone są w oparciu o projekt edukacyjny „Teatrzyk Przedszkolaka Kurtynka, czyli małe formy sceniczne oparte na autorskich tekstach” autorstwa Moniki Pastuszak
 • odbywają się 2 razy w tygodniu w wymiarze 45 minut i prowadzone są przez nauczycielki: Monikę Pastuszak oraz Klaudię Łukasiuk
 • mają charakter warsztatów

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2021/2022 na zajęcia koła teatralnego uczęszczało 7 dzieci 5 – letnich z gr. III.

Tematy realizowane od listopada do stycznia:

 1. „Przywitajmy się wesoło” – zabawy integracyjne. Kształtowanie więzi emocjonalnej poprzez zabawę.Wytworzenie radosnej atmosfery. Dostarczenie informacji dotyczących zajęć teatralnych.
 2. „Skrzynia skarbów” – zabawy parateatralne z wykorzystaniem rekwizytów. Rozwijanie inwencji twórczej.
 3. „Na poczcie” – zabawa tematyczna. Rozwijanie umiejętności wchodzenia w role społeczne.
 4. „Piosenki, które lubię” – zachęcanie do śpiewu solowego oraz prezentowania swoich umiejętności przed publicznością.
 5. „Taniec z szarfami” – improwizacje taneczne przy muzyce. Rozwijanie ekspresji ruchowej.
 6. „Co wiemy o teatrze” – poszerzenie wiadomości o pojęcia charakterystyczne dla teatru.
 7. Zabawy w teatrzyku cieni, teatrzyku kukiełkowym wg tekstów J. Brzechwy, J. Tuwima. Rozwijanie umiejętności posługiwania się głosem, wchodzenia w określone role.
 8. „W teatrze” – oglądanie filmu edukacyjnego. Utrwalenie wiadomości na temat pomieszczeń, przedmiotów i osób występujących w teatrze.
 9. „Kim jestem?” – zabawy parateatralne. Rozwijanie umiejętności dobierania rekwizytów do sytuacji i posługiwania się nimi.
 10. „Krakowiaczek” – wprowadzenie prostych elementów tańca ludowego. Rozwijanie poczucia rytmu.
 11. „Chodzimy jak… mówimy jak…” – zabawa parateatralna. Rozwijanie inwencji twórczej.
 12. „U lekarza” – zabawa tematyczna. Rozwijanie umiejętności wchodzenia w role społeczne.
 13. „W sklepie” – zabawa tematyczna. Rozwijanie umiejętności wchodzenia w role społeczne.
 14. „Mój głos ma wiele możliwości” – rozwijanie umiejętności właściwego posługiwania się głosem, modulacji.
 15. „Bajkowe historie” – zabawy parateatralne. Rozwijanie umiejętności wcielania się w role oraz budowania dialogów na podstawie znanych bajek.
 16. „Wyobraź sobie, że…” – ćwiczenia i zabawy rozwijające wyobraźnię twórczą oraz umiejętność budowania dialogu.

Nasza aktywność w „Kurtynce”

Na marchewki urodziny
zeszły wszystkie się jarzyny.

Dnia 29 kwietnia 2022 roku dzieci z koła teatralnego „Kurtynka” miały okazję zaprezentować swoje umiejętności podczas wystąpienia przed swoimi kolegami w przedstawieniu pt. „Na zdrowie” mającym na celu propagowanie zdrowego stylu życia.

Dnia 3 czerwca 2022 roku dzieci z koła teatralnego „Kurtynka” miały okazję wystąpić na Rodzinnym Festynie Zdrowotnym pt. „Zdrowie dla Lublina”. Zapraszamy do obejrzenia relacji z tego dnia. 🙂

Dnia 15 czerwca 2022 roku „Kurtynka” miała okazję wystąpić dla seniorów w Centrum Usług Socjalnych w Lublinie.