Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-24.png

ROK SZKOLNY 2023/2024

Taniec jest jedną z najstarszych form sztuki. Jest naturalną formą ruchu pozwalającą człowiekowi na przeżywanie oraz wyrażanie swoich wewnętrznych odczuć, stanowi także ważny element działalności kulturowej człowieka.

Zajęcia taneczne umożliwiają dzieciom zaspokojenie potrzeb ruchowych, jak również wspierają ich rozwój psychofizyczny, doskonaląc np. pamięć, koncentrację uwagi, koordynację wzrokowo-ruchową czy orientację w schemacie własnego ciała i w przestrzeni. Ruch połączony z muzyką dostarcza dzieciom wiele radości, rozwija sprawność motoryczną, kształtuje aktywną i twórczą postawę oraz wzbogaca wyobraźnię.

• Zajęcia koła tanecznego „Pląsik” przeznaczone są dla dzieci przejawiających uzdolnienia w sferze muzyczno-tanecznej.
• Zajęcia prowadzone będą w terminie od października 2023r. do czerwca 2024r.
• Spotkania będą się odbywały raz w tygodniu, w wymiarze 45 minut.

• W zajęciach koła tanecznego uczestniczyć będzie 8 dzieci z grup: IV, V i VI.
• Zajęcia koła tanecznego prowadzić będą nauczycielki: Anna Aftyka – Nankiewicz i Barbara Matraszek.

W roku szkolnym zajęcia koła tanecznego „Pląsik” prowadzone będą w oparciu o projekt edukacyjny pt.: „Tanecznym krokiem…” autorstwa nauczycielek: Anny Aftyki – Nankiewicz i Barbary Matraszek.

Cel główny projektu:

Stymulowanie i wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka, wyzwalanie aktywności ruchowej poprzez tańce i zabawy przy muzyce oparte na naturalnej potrzebie ruchu.

Cele szczegółowe:

  • Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości muzycznej.
  • Ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej przy muzyce oraz koncentracji uwagi.
  • Kształtowanie umiejętności reagowania i wyrażania ruchem zmian tempa i dynamiki utworu, wysokości dźwięku.
  • Rozwijanie płynności i estetyki ruchu.
  • Rozwijanie ekspresji twórczej.
  • Zapoznanie z podstawowymi krokami oraz figurami tańców ludowych i towarzyskich (kujawiak, krakowiak, polonez, walc, cza cza)
  • Umożliwienie rozwijania indywidualnych talentów, zainteresowań.
  • Rozwijanie umiejętności prezentowania swoich osiągnięć przed szerszą publicznością.

Nasza grupa taneczna 🙂

Zapraszamy do oglądania relacji z zajęć koła tanecznego.

W czasie zajęć koła tanecznego świetnie się bawimy oraz ćwiczymy nasze umiejętności podczas różnych zabaw muzyczno – ruchowch.

ROK SZKOLNY 2022/2023

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka jako nadrzędne zadanie przedszkola. Biorąc pod uwagę fakt, że naturalną potrzebą dzieci w wieku przedszkolnym jest ruch, a przy okazji sprzyja on rozwojowi dziecka na wszystkich płaszczyznach pomysł zorganizowania zajęć koła tanecznego w grupie przedszkolnej wydaje się być jak najbardziej uzasadniony.
Ćwiczenia ruchowo-taneczne umożliwiają dzieciom zaspokojenie potrzeb ruchowych, jak również wspierają ich rozwój psychofizyczny, doskonaląc np. pamięć, koncentrację uwagi, koordynację wzrokowo-ruchową czy orientację w schemacie własnego ciała i w przestrzeni. Ruch połączony z muzyką dostarcza dzieciom wiele radości, rozwija sprawność motoryczną, kształtuje aktywną i twórczą postawę oraz wzbogaca wyobraźnię. Dzięki uczestnictwu w zajęciach tanecznych dzieci poszerzają także swoją wiedzę o sobie i otaczającym świecie, kształtują zdolność komunikacji i współpracy z innymi, a także wyrabiają dyscyplinę wewnętrzną i mobilizację do działania. Warto podkreślić terapeutyczną rolę tańca, ponieważ nierzadko daje on możliwość pokonania nieśmiałości oraz wspiera pewność siebie i poczucie własnej wartości dzieci.
Podsumowując, taniec odgrywa w rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym szczególną rolę, będąc przy tym doskonałą zabawą i źródłem dobrego samopoczucia dzieci. Udział dzieci w zajęciach koła tanecznego „Pląsik” przyczyni się zatem do wspierania ich harmonijnego rozwoju, zaspokajając jednocześnie naturalne potrzeby przedszkolaków, takie jak ruch i zabawa.

• Zajęcia koła tanecznego „Pląsik” przeznaczone są dla dzieci przejawiających uzdolnienia w sferze muzyczno-tanecznej.
• Zajęcia prowadzone będą w terminie od października 2022r. do czerwca 2023r.
• Spotkania prowadzone będą w wymiarze 30 minut raz w tygodniu, w poniedziałki w godzinach od 13:00 do 13:30.
• W zajęciach koła tanecznego uczestniczyć będzie 8 dzieci z grup: III, V i VI.
• Zajęcia koło tanecznego prowadziła będzie nauczycielka: Paulina Baj.

Podczas spotkań na zajęciach dzieci śpiewają piosenki, bawią się przy muzyce, improwizują, słuchają różnych rodzajów muzyki, uczą się ją rozpoznawać. Poznają układ choreograficzny do wybranych utworów. Przygotowaniem do planowanego działania tanecznego, są swobodne zabawy taneczne, które oswajają dzieci z wybranym utworem, pozwalają na samodzielną interpretację muzyki. Wybrane elementy aerobiku dają okazję do rozluźnienia napięcia mięśniowego i pomagają właściwie reagować na zmiany rytmu w muzyce. Nauczycielki pokazują kroki i elementy ruchowe, które dzieci starają się odtworzyć i zapamiętać. Poprzez systematyczne ćwiczenia utrwalają opracowany układ taneczny, uczą się rozpoznawać fazy utworu, aby prawidłowo reagować na zmiany w muzyce. Układy choreograficzne, które dzieci poznały na zajęciach koła tan prezentowane będą na stronie internetowej przedszkola.

Na zajęciach koła tanecznego „Pląsik” realizowany będzie projekt edukacyjny autorstwa nauczycielki Pani Pauliny Baj :
„W rytmie melodii”

Głównym celem realizowanego projektu jest:

• Stymulowanie i wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju, wyzwalanie aktywności ruchowej poprzez tańce i zabawy przy muzyce oparte na naturalnej potrzebie ruchu.

Cele ogólne realizowanego projektu:

• Ćwiczenia koncentracji uwagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej przy muzyce.
• Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości muzycznej.
• Reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki, artykulacji oraz na zmiany rytmiczne w taktach.
• Podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej i rozwoju motoryki.
• Umiejętność współdziałania w grupie i wyrażania swoich potrzeb.
• Umożliwianie rozwijania indywidualnych talentów, zainteresowań i predyspozycji artystyczno –ruchowych.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-23.png

Zapraszamy do obejrzenia filmików oraz zdjęć z działalności koła tanecznego:

ROK SZKOLNY 2021/2022

Koło taneczne „Pląsik” w roku szkolnym 2021/2022 prowadzone jest w oparciu o projekt edukacyjny pt. „Pląsik” opracowany przez nauczycielki: Barbarę Matraszek i Katarzynę Głąb – Kowalską.

Do koła tanecznego uczęszczają dziewczynki 6 letnie, które wykazują zainteresowanie tańcem i przejawiają zdolności w zakresie aktywności muzycznej.

Głównym założeniem koła jest stymulowanie i wspomaganie wszechstronnego  i harmonijnego rozwoju dziecka, wyzwalanie aktywności ruchowej poprzez tańce i zabawy przy muzyce oparte na naturalnej potrzebie ruchu.

Zajęcia koła tanecznego zawierają elementy edukacji tanecznej i rytmicznej. Pozwalają rozbudzić u dzieci zamiłowanie do rytmicznego ruchu przy akompaniamencie muzyki, zachęcić do tańca, rozwinąć pamięć muzyczną i ruchową oraz umiejętność zapamiętywania rytmów i następstwa ruchów w powiązaniu z muzyką. Ćwiczenia ruchowo-taneczne umożliwiają dzieciom nie tylko zaspokojenie potrzeb ruchowych, ale również wspierają ich rozwój psychofizyczny, doskonaląc np. pamięć, koncentrację uwagi, koordynację wzrokowo-ruchową czy orientację w schemacie własnego ciała  i w przestrzeni. Ruch połączony z muzyką dostarcza dzieciom wiele radości, rozwija sprawność motoryczną, kształtuje aktywną i twórczą postawę oraz wzbogaca wyobraźnię. Dzięki uczestnictwu w zajęciach tanecznych dzieci poszerzają także swoją wiedzę o sobie i otaczającym świecie, kształtują zdolność komunikacji i współpracy z innymi, a także wyrabiają dyscyplinę wewnętrzną i mobilizację do działania. Warto podkreślić terapeutyczną rolę tańca, ponieważ nierzadko daje on możliwość pokonania nieśmiałości oraz wspiera pewność siebie i poczucie własnej wartości dzieci.

Podsumowując, taniec odgrywa w rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym szczególną rolę, będąc przy tym doskonałą zabawą i źródłem dobrego samopoczucia dzieci. Udział dzieci w zajęciach koła tanecznego „Pląsik” przyczyni się zatem do wspierania ich harmonijnego  rozwoju, zaspokajając jednocześnie naturalne potrzeby przedszkolaków, takie jak ruch  i zabawa.

Projekt przeznaczony jest do nauczania tańców integracyjnych, ludowych, współczesnych oraz zabaw przy muzyce i zabaw ze śpiewem.

Zajęcia taneczne realizowane są cyklicznie raz w tygodniu w ramach zajęć przedszkolnych.

Zapraszamy do obejrzenia filmiku oraz zdjęć z działalności koła tanecznego:

„Taniec śnieżynek” – ekspresja ruchowa do utworu z gatunku muzyki klasycznej ( „Zima” A. Vivaldiego).