Okres przedszkolny to czas, w jakim dziecko jest otwarte na nowe doświadczenia, czuje nieodpartą potrzebę poznawania. Proces uczenia się małego dziecka polega na dążeniu do wiedzy, umiejętności i doświadczeń. Ruch jest przejawem życia, towarzyszy człowiekowi od chwili urodzin. Jest czynnikiem kształtującym organizm człowieka i jego funkcje. Aktywność fizyczna jest szczególnie ważna u dzieci, które znajdują się w fazie intensywnego wzrostu, wzmacniania i doskonalenia. Wiek przedszkolny nazywany jest złotym wiekiem motoryczności. Dziecko w tym okresie potrzebuje dla swojego prawidłowego rozwoju przynajmniej 3 -4 godzin dziennie ruchu.

Każdego dnia dzieci muszą mieć wystarczająco dużo okazji do fizycznej aktywności, nie tylko w związku z fizycznym usprawnianiem dzieci, ale również całościowym rozwojem osobowości dziecka poprzez ruch. W tym celu dzieci muszą mieć do dyspozycji przede wszystkim wystarczająco dużo przestrzeni oraz odpowiednie przyrządy gimnastyczne, które zachęcają je do motorycznych zabaw. Przy doborze ćwiczeń należy kierować się: aktualnymi potrzebami dzieci, umiejętnościami dzieci, pomieszczeniem oraz materiałami, jakie mają do dyspozycji.

ROK SZKOLNY 2023/2024

W roku szkolnym 2023/2024 zajęcia koła sportowego „Mali Sportowcy” prowadzone będą w oparciu o projekt edukacyjny pt.: „Żyjmy zdrowo na sportowo!” autorstwa pani Katarzyny Łukasik.

Uwagi o realizacji projektu:

 • Zajęcia koła sportowego „Mali Sportowcy” przeznaczone są dla dzieci 5- i 6- letnich przejawiających uzdolnienia w sferze ruchowej.
 • Zajęcia prowadzone będą w terminie od października 2023r. do czerwca 2024r.
 • Spotkania prowadzone będą w wymiarze 45 minut dwa razy w tygodniu.
 • W zajęciach koła sportowego uczestniczyć będzie 8 dzieci z grup IV, V i VI.
 • Zajęcia koło sportowego prowadziły będą nauczycielki: Katarzyna Łukasik i Katarzyna Głąb – Kowalska.

Cel główny projektu:

 • Nadrzędnym celem tego projektu jest wyrabianie u przedszkolaków pozytywnej motywacji do zabaw i zajęć ruchowych oraz potrzeby regularnej aktywności fizycznej.

Cele ogólne:

 • Zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez gry i zabawy ruchowe.
 • Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez ukierunkowane ćwiczenia gimnastyczne.
 • Wzmacnianie wytrzymałości fizycznej dziecka.
 • Wyrabianie pozytywnej motywacji do zabaw i zajęć ruchowych.
 • Rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej poprzez: kształtowanie prawidłowej postawy, kształtowanie motoryki: szybkości, gibkości, zwinności, koordynacji ruchowej.
 • Przestrzeganie ustalonych zasad, które warunkują bezpieczną i zgodną zabawę.
 • Dostarczenie dzieciom okazji do spontanicznych działań i wyrażania radości.
 • Zachęcanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych.
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania z partnerem podczas wykonywania ćwiczeń i zabaw ruchowych.
 • Przygotowanie mentalne do współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji, umiejętności pogodzenia się z przegraną oraz szacunku do przeciwnika.
 • Kształtowanie pomysłowości oraz inwencji twórczej.
 • Wyrabianie umiejętności łączenia ruchu z muzyką.

Zapraszamy do oglądania relacji z zajęć koła sportowego.

„Kodeks małego sportowca- ustalamy zasady”– omówienie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych, wyjaśnienie zasady „fair play”

Wspólnie utworzony Kodeks Małego Sportowca będzie nam towarzyszył podczas różnorodnych zabaw, ćwiczeń i rozgrywek sportowych.

ROK SZKOLNY 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 zajęcia koła sportowego „Mali Sportowcy” prowadzone będą w oparciu o projekt edukacyjny pt.: „W zdrowym ciele zdrowy duch – każdy przedszkolak lubi ruch” autorstwa nauczycielek: Anny Aftyki – Nankiewicz oraz Barbary Matraszek.

Cel główny projektu:

Kształtowanie sprawności fizycznej dziecka poprzez udział w zabawach i zajęciach ruchowych, zachęcanie do systematycznej aktywności ruchowej oraz rozwijanie zainteresowań sportowych przedszkolaków.

Cele szczegółowe:

 • Zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu.
 • Poznanie własnych możliwości ruchowych.
 • Uświadomienie znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia.
 • Wyrabianie pozytywnej motywacji do zabaw i zajęć ruchowych.
 • Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych.
 • Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej oraz wydolności organizmu poprzez udział w zabawach, ćwiczeniach i grach ruchowych.
 • Kształtowanie cech motoryki: siła, szybkość, gibkość, zwinność, wytrzymałość.
 • Zapoznanie z wybranymi pozycjami wyjściowymi do ćwiczeń gimnastycznych.
 • Kształtowanie umiejętności współdziałania z partnerem podczas wykonywania ćwiczeń ruchowych.
 • Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała.
 • Wyjaśnienie znaczenia zasady „fair play”.
 • Kształtowanie umiejętności pogodzenia się z przegraną oraz szacunku do przeciwnika.
 • Zajęcia przeznaczone są dla dzieci 5-6 – letnich przejawiających uzdolnienia w sferze ruchowej oraz zainteresowanie sportem.
 • Zajęcia prowadzone są w terminie od października 2022r. do czerwca 2023r.
 • W zajęciach koła sportowego uczestniczy 16 dzieci (dwie grupy)
 • Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu w wymiarze 30 minut dla każdej z grup.

Zapraszamy do oglądania relacji z zajęć koła sportowego.

„Kodeks Małego Sportowca” – omówienie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych, wyjaśnienie znaczenia zasady „fair play”.

„Każdy zuch lubi ruch” – wprowadzenie rozgrzewki jako podstawowego elementu zajęć, reagowanie na sygnały wzrokowe i słuchowe, rozwój podstawowych cech motorycznych, zachęcanie do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu.

„Sprawne ręce, sprawne nogi” – ćwiczenia usprawniające pracę dłoni i stóp, ćwiczenia z przyborami – woreczki.

„Mini koszykówka” – ćwiczenia i zabawy z elementami rzutu, chwytu, celowania.

„Kto potrafi?” – zestaw ćwiczeń ruchowych prowadzonych metodą zadaniową.

„Piłka w grze” – zabawy i ćwiczenia ruchowe z wykorzystaniem piłek.

ROK SZKOLNY 2021/2022

 • Zajęcia koła sportowego „Mali Sportowcy” przeznaczone są dla dzieci 5- i 6- letnich przejawiających uzdolnienia w sferze ruchowej.
 • Zajęcia prowadzone są w terminie od listopada 2021r. do czerwca 2022r.
 • Spotkania prowadzone są w wymiarze 45 minut dwa razy w tygodniu.
 • W zajęciach koła sportowego uczestniczy 10 dzieci z grupy V.
 • Zajęcia koło sportowego prowadzą nauczycielki: Pani Paulina Baj i Pani Katarzyna Łukasik.

Na zajęciach koła sportowego „Mali Sportowcy” realizowany jest projekt edukacyjny:

„Sport to zdrowie, każdy Przedszkolak Wam to powie!”.

Głównym celem realizowanego projektu jest:

Zaspokojenie naturalnej potrzeby zwiększonej aktywności ruchowej i poczucia bezpieczeństwa oraz budowanie pozytywnego obrazu własnego „Ja”.

Cele ogólne realizowanego projektu:

 • Zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez gry i zabawy ruchowe.
 • Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez ukierunkowane ćwiczenia gimnastyczne.
 • Wzmacnianie wytrzymałości fizycznej dziecka.
 • Wyrabianie pozytywnej motywacji do zabaw i zajęć ruchowych.
 • Rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej poprzez: kształtowanie prawidłowej postawy, kształtowanie motoryki: szybkości, gibkości, zwinności, koordynacji ruchowej.
 • Przestrzeganie ustalonych zasad, które warunkują bezpieczną i zgodną zabawę.

Na zajęciach koła sportowego stosowane są następujące formy pracy:

 • indywidualna
 •  praca w małych grupach.
 • współzawodnictwo (zespołowa)

Na zajęciach koła sportowego realizowane są następujące metody pracy:

Metody odtwórczeElementy metod twórczychMetody przekazywania wiadomościZajęcia w terenieZajęcia w sali
– metoda zabawowo – naśladowcza, – metoda bezpośredniej celowości ruchu (zadaniowa), – metoda ścisła  – Metoda opowieści ruchowej, – Gimnastyka twórcza
R. Labana, – Gimnastyka twórcza
K. Orffa,
– Ruch Rozwijający W.Sherborne,  
– pokaz,
– pogadanka,
– objaśnienie  
– Marsze za nauczycielem, pokonywanie naturalnych przeszkód.
– Wycieczki piesze.
– Gry i zabawy na śniegu takie jak: lepienie bałwana, śnieżki. Rzuty do celu.
– Tory przeszkód na przedszkolnym placu zabaw.  
Aerobik – Taniec

Na zajęciach koła sportowego stosowane są następujące środki dydaktyczne:

 • Konwencjonalne: (opowiadania, wierszyki, zdjęcia, ilustracje, przybory gimnastyczne, różnorodne rekwizyty). 
 • Techniczne: (magnetofon, komputer, płyty, odtwarzacz CD, głośnik bezprzewodowy).

W okresie od listopada 2021r. do stycznia 2022r. zrealizowane zostały następujące tematy:

 1. „Złote zasady każdego sportowca” – Omówienie zasad zachowania na zajęciach koła sportowego. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozluźniające, gry i zabawy wpływające na kondycję całego ciała.
 2. „Higiena to podstawa” – Omówienie, na czym polega higiena osobista. Uświadomienie konieczności dbania o własną higienę osobistą i częste mycie rąk. Uświadomienie jak niezbędne dla zdrowia całego ciała jest dbanie o własną higienę osobistą np. częste mycie rąk, mycie całego ciała, mycie zębów itp.
 3. „Gimnastyka to zabawa, dla malucha fajna sprawa” – Wprowadzenie rozgrzewki, jako podstawowego elementu zajęć sportowych. Nauka reagowanie na sygnały w odpowiednim momencie. Ćwiczenia w różnych pozycjach (stanie, klęk, siad, leżenie); ćwiczenia z przyborami.
 4. „Gibki jak wąż” – Ćwiczenia ruchowe przy motywującej muzyce.
 5. „Tanecznym Krokiem” – Zabawy taneczne do piosenek z repertuaru dziecięcego takich jak: „Boogie Woogie”, „Tańce połamańce, EDUMUZ: Bella Ciao, Krzyżowanie, Nogi stonogi, Pięta kciuk itp.
 6. „Gry i zabawy na wesoło” – Zabawy rzutne takie jak:. „ Podrzucanie i chwytanie piłeczek”, „ Rzut piłek do celu”,   „Podawanie piłki górą”.
 7. „Ręce w górę, ręce w bok i do góry dalej skok!” – Ćwiczenia i zabawy wpływające na kondycję całego ciała.
 8. „Łączy nas (nie tylko) kartka” – Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie. Gry, zabawy i ćwiczenia wybrane przez dzieci.
 9. „Czy pokazać ktoś potrafi, jak skaczą przedszkolaki?” – Ćwiczenia i zabawy z elementami podskoków, wyskoków, przeskoków.
 10. „Czy ten rak chodzi wspak?” – Ćwiczenia usprawniające pracę dłoni i stóp, ćwiczenia z przyborami- woreczki, jeżyki.
 11. „Wzmacnianie przez rozciąganie” – Ćwiczenia odprężające i rozprostowujące kości; ćwiczenia z przyrządem.
 12. „Potrafię stać na jednej nodze” – Proste formy zabaw i ćwiczeń równoważnych.
 13. „Jestem zwinny jak kot” – Zabawy na czworakach z naśladowaniem ruchów zwierząt, przejście na czworakach w formie zadaniowej; toczenie się, pełzanie i czołganie.

W okresie od lutego 2022r. do czerwca 2022r. zrealizowane zostały następujące tematy:

 1. „Hartujemy nasze organizmy” – Kształtowanie właściwej postawy ciała. Wzmacnianie całego ciała. Uświadomienie, że uprawianie sportu wzmacnia organizm. Kształtowanie nawyku systematycznego uprawiania ruchu. Poprawa elastyczności, siły. Ćwiczenia oddechowe, rozciągające i wzmacniające całe ciało.
 2. „Mini zawody” – Gry i zabawy z podziałem na drużyny. Przestrzeganie zasad „fair play”. Kształtowanie odporności emocjonalnej. Kształtowanie umiejętności pogodzenia się z porażką. Czerpanie radości ze wspólnych zabaw.
 3. „Koci grzbiet” – Kształtowanie właściwej postawy ciała. Wzmacnianie mięśni grzbietu i ramion. Ćwiczenia prostujące kręgosłup. Zwracanie uwagi na właściwą postawę podczas codziennych czynności. Uwrażliwienie na utrzymanie wyprostowanej postawy ciała. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu, zabawy naśladujące ruchy zwierząt.
 4. „Żabki skaczą” – Wzmacnianie mięśni kończyn górnych i dolnych. Zwracanie uwagi na precyzję wykonywanych ćwiczeń. Kształtowanie ruchów dłoni i stóp. Doskonalenie równych form podskoków.  Ćwiczenia usprawniające pracę dłoni i stóp.
 5. „Wzmacniamy brzuszki” – Kształtowanie właściwej postawy. Doskonalenie swobodnego poruszania się. Wzmacnianie kończyn dolnych i mięśni brzucha. Ćwiczenia w pozycji stojącej i leżącej- wzmacniające brzuch i kończyny dolne.
 6. „Zabawy z piłeczkami” – Kształtowanie ruchów chwytnych dłoni. Wzmacnianie kończyn górnych. Zwracanie uwagi na poprawność ruchów, sprawność rzutów i chwytania. Zwracanie uwagi na dokładność celowania oraz toczenia przyboru. Ćwiczenia i zabawy z wykorzystaniem różnych piłek.
 7. „Zwinne paluszki” – Wzmacnianie kończyn górnych i dolnych. Ćwiczenie ruchów precyzyjnych. Kształtowanie umiejętności koordynacji. Zwrócenie uwagi na precyzję wykonywanych ćwiczeń. Ćwiczenie palców u rąk i stóp z użyciem przyboru; ćwiczenia wzmacniające kończyny górne i dolne.
 8. „Zabawy z wstążkami” – Stworzenie przyjemnej atmosfery w grupie. Integracja grupy podczas ćwiczeń wykonywanych z nietypowym sprzętem – butelki plastikowe, szarfy, wstążki. Zwrócenie uwagi na koordynację ruchów. Ćwiczenia i zabawy z nietypowym sprzętem np. szarfy, wstążki na patyku, butelki plastikowe.
 9. „Kręgle dla smyka” – Gry i zabawy z podziałem na drużyny. Kształtowanie umiejętności celnego rzutu. Zwrócenie uwagi na koordynację ruchów. Zwrócenie uwagi na poprawność ruchu, sprawność rzutów i chwytów, dokładność celowania. Ćwiczenia z rzutem, chwytem, rzuty na odległość i do celu.
 10. „Bociany na łące” – Wzmacnianie mięśni kończyn dolnych. Kształcenie umiejętności utrzymywania równowagi. Wyrabianie poczucia równowagi w staniu i w ruchu. Kształtowanie precyzji wykonywania skłonów. Zabawy i ćwiczenia równoważne z elementami skłonu.
 11. „Zabawy podwórkowe” – Zwrócenie uwagi na koordynację ruchów. Utrzymanie ciała w dobrej kondycji. Kształtowanie umiejętności zdrowej rywalizacji i dojrzałości emocjonalnej. Zabawy w przedszkolnym ogrodzie – nauka gry w klasy, w „kółko i krzyżyk”.
 12. „Zabawy z chustą animacyjną” – Rozwijanie płynności ruchowej. Kształtowanie ekspresji w sferze muzycznej. Doskonalenie umiejętności pracy z przyborem. Zabawy z chustą animacyjną KLANZA przy muzyce z repertuaru dziecięcego.
 13. „Tor przeszkód” – Wzmacnianie kondycji całego ciała. Przestrzeganie zasad „fair play”. Kształtowanie odporności i dojrzałości emocjonalnej. Kształtowanie umiejętności pogodzenia się z porażką. Wytworzenie miłej atmosfery. Tor przeszkód – rywalizacja w ogrodzie przedszkolnym.
 14. „Tańczyć każdy może” – Wyrabianie płynności ruchowej. Kształtowanie koordynacji ruchowej. Rozwijanie ekspresji i inwencji twórczej w sferze muzycznej. Zwrócenie uwagi na oddech w trakcie wykonywania ćwiczeń.
 15. „Do biegu..gotowi..start!” – Kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi. Pobudzanie procesów myślenia, spostrzegania, refleksyjnego reagowania. Wyrabianie wytrzymałości i szybkości. Zwrócenie uwagi na poprawność i skoordynowanie ruchów ramion i nóg. Zwrócenie szczególnej uwagi na właściwe oddychanie. Ćwiczenia z przyborem; wyścigi; ćwiczenia w różnych formach ustawień.
 16. „Aktywność na świeżym powietrzu” – Kształtowanie zwinności, zręczności, skoczności. Rozwój oraz kształtowanie podstawowych cech motorycznych. Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej. Stwarzanie okazji do aktywnego udziału w grach i zabawach ruchowych na świeżym powietrzu. Ćwiczenia i zabawy z piłką, skakanką, hula hop.
 17. „Badminton” – Omówienie ogólnych zasad gry w badminton. Próby odbicia lotki w parach, nauka serwisu, odbicia lotki w parach przez siatkę. Kształtowanie zwinności, zręczności, skoczności. Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Rozwijanie płynności ruchowej. Nauka gry w badminton na świeżym powietrzu.
 18. „Wyginam śmiało ciało” – Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Rozwijanie płynności ruchowej. Rozwijanie wytrzymałości i zręczności. Kształtowanie koordynacji ruchów. Wykonywanie ćwiczeń i prostych układów tanecznych przy muzyce.
 19. „Berek” – Kształtowanie szybkiej reakcji ruchowej. Wzmacnianie prawidłowego rozwoju i sylwetki. Rozwijanie i podnoszenie aktywności ruchowej. Zabawy bieżne np. „ Berek rzucany”, „ Berek ranny”.
 20. „Mini piłka nożna” – Omówienie ogólnych zasad gry w piłkę nożną. Próby przyjęcia, podania, prowadzenia piłki oraz strzałów na bramkę, Kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowej. Stwarzanie okazji do aktywnego udziału w grach i zabawach ruchowych na świeżym powietrzu. Ćwiczenia dużych grup mięśniowych oraz usprawnianie motoryki małej. Zwrócenie uwagi na poprawność ruchu, sprawność rzutów i strzałów, dokładność celowania. Nauka gry w piłkę nożną na świeżym powietrzu.
 21. „Razem super się bawimy” – Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie. Czerpanie przyjemności ze wspólnie spędzonego czasu. Rozwijanie ekspresji i inwencji twórczej. Gry, zabawy i ćwiczenia wybrane przez dzieci.