W dzisiejszych czasach zwraca się coraz większą uwagę na wartość zajęć plastycznych oraz wszelkich zajęć rozwijających zdolności manualne i kreatywność dziecka. To właśnie zajęcia artystyczne mogą przyczynić się do rozwijania różnych obszarów osobowości i zdolności dzieci.
Zajęcia plastyczne mają ogromny wpływ na rozwój dziecka w sferze poznawczej, a więc: rozwijają spostrzegawczość, stymulują wyobraźnię, rozwijają umiejętność koncentracji uwagi, kształtują umiejętność dokonywania świadomej obserwacji ludzi i zjawisk, rozwijają umiejętność odkrywania i formułowania problemów oraz stymulują wrażliwość wzrokową. Na poziomie emocjonalnym dochodzi jeszcze nauka pracy w grupie, kształtowanie wielozadaniowości oraz umiejętność odreagowania stresu i napięć. 
Przyglądając się bliżej zajęciom plastycznym, ich wartości oraz wpływowi na dzieci warto zwrócić uwagę na zainteresowanie przedszkolaków podczas wykonywania zadań plastycznych. Działalność plastyczna cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci w każdym wieku, bez względu na płeć. Twórcza praca często jest odbierana jako forma zabawy, wywołującą wiele radości i satysfakcji. Dziecko poprzez tworzenie wyraża siebie, swoje upodobania, uczy się samodzielności, wyrozumiałości dla innych oraz współpracy. Ze względu na różnorodność upodobań, w zajęciach plastycznych nie jest najważniejszy efekt końcowy, ale samo działanie, proces tworzenia pracy i towarzyszące temu emocje. 
Aktywność plastyczna jest niezwykle ważna dla prawidłowego rozwoju dziecka, dlatego należy tworzyć sytuacje pozwalające na realizację tej aktywności przez dzieci. 

Koło plastyczne „Mali artyści” w roku szkolnym 2023/2024 prowadzone jest w oparciu o projekt edukacyjny pt. „Zabawy z plastyką” opracowany przez nauczycielkę Annę Grudzień.

Zajęcia koła plastycznego „Mali artyści” skierowane są do dzieci 5- i 6- letnich przejawiających uzdolnienia w zakresie aktywności plastycznej. Prowadzone będą przez nauczycielki panią Annę Grudzień oraz panią Małgorzatę Hejno.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 45 minut.

CEL GŁÓWNY:
Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej,
 • stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych oraz do eksperymentowania różnym materiałem,
 • wyrażanie swojej wiedzy, przeżyć i doświadczeń za pomocą plastycznych środków wyrazu,
 • kształtowanie twórczej postawy, kreatywności
 • aktywizowanie procesów poznawczych,
 • kształtowanie zainteresowania wytworami artystycznymi- dziełami sztuki poprzez obcowanie z malarstwem (reprodukcje obrazów), architekturą, wytworami sztuki ludowej, fotografią ,
 • rozwijanie wrażliwości zmysłowej, estetycznej,
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole,
 • odkrywanie i budzenie wiary we własne możliwości i zdolności,
 • rozwijanie dyspozycji psychicznych – samodzielności, wytrwałości, umiejętności planowania, dokonywania właściwych wyborów, własnego potencjału pozytywnych wartości.

Koło plastyczne „Mali artyści” rozpoczęło pracę w październiku. Oto pierwsze działania dzieci uczęszczających na zajęcia w ramach jego funkcjonowania:

 1. „Jesienne krajobrazy” – praca plastyczna z wykorzystaniem naturalnych liści.