Wszystkie dzieci mają w sobie ukryte talenty, umiejętności, które sprawiają, że są one wyjątkowe. Jednym z zadań edukacji przedszkolnej jest odkrywanie tychże zdolności i indywidualności, wspieranie ich i rozwijanie. Ekspresja plastyczna jest jedną z form odkrywania możliwości dzieci, wypowiadania się poprzez różnorodne formy, odnajdywania tej, która jest dla dzieci najatrakcyjniejsza, i w której jest im najlepiej i najłatwiej wyrażać swoje emocje, przeżycia - odkrywają siebie. Aktywność plastyczna jest formą działania , która pozwala dziecku doznawać jednocześnie wieloma zmysłami: słucha, maluje, dotyka – poznaje. Ogromną zachętą do działania dla dziecka jest fakt, że ono jest tu twórcą – małym artystą – ma poczucie sprawstwa. Poprzez sztukę dziecko może opowiedzieć, jak pojmuje otaczający go świat. Sztuka jest środkiem wychowania, ponieważ kształtuje postawy człowieka, ale jest również środkiem nauczania, gdyż wzbogaca zasób wiedzy i mechanizmy poznawcze. Pisząc projekt starałam się uwzględnić potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci. Realizacja programu z pewnością przyczyni się do ogólnego rozwoju dziecka, umożliwi mu aktywne poznawanie świata zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami, zdolnościami i dążeniami poprzez zabawy plastyczne uwzględniające kreatywność, indywidualizm, swobodną ekspresję oraz różnorodność technik plastycznych.
       Propozycje zabaw plastycznych. - Przedszkole nr 2 w Opalenicy

Koło plastyczne „Mali artyści” w roku szkolnym 2022/2023 prowadzone jest w oparciu o projekt edukacyjny pt. „Zabawy z plastyką” opracowany przez nauczycielkę Annę Grudzień.

Zajęcia koła plastycznego „Mali artyści” skierowane są do dzieci 5- i 6- letnich przejawiających uzdolnienia w zakresie aktywności plastycznej.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 45 minut.

CEL GŁÓWNY:
Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej,
 • stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych oraz do eksperymentowania różnym materiałem,
 • wyrażanie swojej wiedzy, przeżyć i doświadczeń za pomocą plastycznych środków wyrazu,
 • kształtowanie twórczej postawy, kreatywności
 • aktywizowanie procesów poznawczych,
 • kształtowanie zainteresowania wytworami artystycznymi- dziełami sztuki poprzez obcowanie z malarstwem (reprodukcje obrazów), architekturą, wytworami sztuki ludowej, fotografią ,
 • rozwijanie wrażliwości zmysłowej, estetycznej,
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole,
 • odkrywanie i budzenie wiary we własne możliwości i zdolności,
 • rozwijanie dyspozycji psychicznych – samodzielności, wytrwałości, umiejętności planowania, dokonywania właściwych wyborów, własnego potencjału pozytywnych wartości.

W okresie od października 2022r. do grudnia 2023r. zrealizowane zostały następujące tematy

 1. ,,Witamy w zespole”– udział w zabawach i tańcach integracyjnych. Omówienie sposobów korzystania z pracowni oraz zasad bezpieczeństwa.
 2. „Malowanie nitką” –  wykonanie pracy plastycznej z użyciem nitki, włóczki.
 3. „Paluszkowe stempelki” – wykonanie krajobrazu jesiennego z wykorzystaniem specjalnych farb.
 4. „Widelcowe kwiaty” – tworzenie bukietów z wykorzystaniem widelca.
 5. „Jesienne bukiety” – tworzenie kompozycji  z wykorzystaniem darów natury: liści, suchych kwiatów.
 6. „Czy to tylko liść?” – przekształcanie liści w rozmaite stworki, kształty. Dorysowywanie/domalowywanie brakujących elementów wg inwencji twórczej dzieci.
 7. „Dynia” – wyklejanie konturów dyni kawałkami jesiennych liści.
 8. „Pani Jesień” – papieroplastyka. Wykonanie postaci z papieru i darów natury.

„Nitką malowane”

,,Paluszkowe stempelki”

,,Czy to tylko liść?”

„Widelcowe kwiaty – chryzantemy”

„Dynia”

Ponadto wykonywaliśmy prace związane z przygotowaniem do konkursów plastycznych, nawiązujących do ważnych wydarzeń, czy też w ramach realizacji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Działaj z imPetem”. Poniżej przedstawiamy relacje i efekty pracy dzieci.

W grudniu w ramach koła plastycznego wykonaliśmy pracę przestrzenną „Szopka bożonarodzeniową”. Zadanie nie było łatwe, ale cierpliwość i zaangażowanie dzieci sprawiły, że możemy teraz zaprezentować efekty pracy naszego koła.

W ramach podsumowania pracy koła plastycznego „Mali artyści” w pierwszym półroczu roku szkolnego 2022/2023 zaprezentowaliśmy w holu przedszkolnym wybrane dzieła dzieci oraz zdjęcia pokazujące pracę dzieci na zajęciach z koła.

W drugim semestrze nasze koło plastyczne również podejmuje działania twórcze, a wśród nich:

 1. „Woskowe rysunki” – rysowanie świecą i malowanie farbami plakatowymi. Zapoznanie dzieci z nową techniką plastyczną.

2. „Przebiśniegi” – praca plastyczna wykonana techniką mieszaną. Rozwijanie umiejętności postępowania wg instrukcji czynnościowej. Rozwijanie sprawności manualnej.

3. „Kwiaty z rolki” – praca plastyczna techniką mieszaną. Rozwijanie sprawności manualnej dzieci. Zapoznanie z ciekawą techniką plastyczo – techniczną.

4. „Łąka” – malowanie farbami plakatowymi na podkładzie z tektury falistej. Rozwijanie inwencji twórczej dzieci.