Koło taneczne „Pląsik” w roku szkolnym 2021/2022 prowadzone jest w oparciu o projekt edukacyjny

pt. „Pląsik” opracowany przez nauczycielki: Barbarę Matraszek i Katarzynę Głąb – Kowalską.

Do koła tanecznego uczęszczają dziewczynki 6 letnie, które wykazują zainteresowanie tańcem i przejawiają zdolności w zakresie aktywności muzycznej.

Głównym założeniem koła jest stymulowanie i wspomaganie wszechstronnego  i harmonijnego rozwoju dziecka, wyzwalanie aktywności ruchowej poprzez tańce i zabawy przy muzyce oparte na naturalnej potrzebie ruchu.

Zajęcia koła tanecznego zawierają elementy edukacji tanecznej i rytmicznej. Pozwalają rozbudzić u dzieci zamiłowanie do rytmicznego ruchu przy akompaniamencie muzyki, zachęcić do tańca, rozwinąć pamięć muzyczną i ruchową oraz umiejętność zapamiętywania rytmów i następstwa ruchów w powiązaniu z muzyką. Ćwiczenia ruchowo-taneczne umożliwiają dzieciom nie tylko zaspokojenie potrzeb ruchowych, ale również wspierają ich rozwój psychofizyczny, doskonaląc np. pamięć, koncentrację uwagi, koordynację wzrokowo-ruchową czy orientację w schemacie własnego ciała  i w przestrzeni. Ruch połączony z muzyką dostarcza dzieciom wiele radości, rozwija sprawność motoryczną, kształtuje aktywną i twórczą postawę oraz wzbogaca wyobraźnię. Dzięki uczestnictwu w zajęciach tanecznych dzieci poszerzają także swoją wiedzę o sobie i otaczającym świecie, kształtują zdolność komunikacji i współpracy z innymi, a także wyrabiają dyscyplinę wewnętrzną i mobilizację do działania. Warto podkreślić terapeutyczną rolę tańca, ponieważ nierzadko daje on możliwość pokonania nieśmiałości oraz wspiera pewność siebie i poczucie własnej wartości dzieci.

Podsumowując, taniec odgrywa w rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym szczególną rolę, będąc przy tym doskonałą zabawą i źródłem dobrego samopoczucia dzieci. Udział dzieci w zajęciach koła tanecznego „Pląsik” przyczyni się zatem do wspierania ich harmonijnego  rozwoju, zaspokajając jednocześnie naturalne potrzeby przedszkolaków, takie jak ruch  i zabawa.

Projekt przeznaczony jest do nauczania tańców integracyjnych, ludowych, współczesnych oraz zabaw przy muzyce i zabaw ze śpiewem.

Zajęcia taneczne realizowane są cyklicznie raz w tygodniu w ramach zajęć przedszkolnych.

Zapraszamy do obejrzenia filmiku

oraz zdjęć z działalności koła tanecznego

„Taniec śnieżynek” – ekspresja ruchowa do utworu z gatunku muzyki klasycznej ( „Zima” A. Vivaldiego).