JESIEŃ    I. Salach

Lecą liście z drzewa, zbierają je dzieci,

zaniosą dla pani liściasty bukiecik (…)