Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje o możliwości skorzystania
z bezpłatnych numerów pomocowych.

Dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym, które mają problemy w domu,
w szkole, w tym w relacjach rówieśniczych, przy zapewnieniu anonimowości
i pełnej dyskrecji, mogą skontaktować się ze specjalistami i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.

W ramach działań telefonów/infolinii specjaliści świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy
z dorastającymi dziećmi.

Załączone telefony gwarantują szybki dostęp do informacji i wsparcia, jak również podejmowanie interwencji w sprawach ważnych z punktu widzenia zdrowia psychicznego i bezpieczeństwa dzieci oraz młodzieży.