Przypominamy, iż zgodnie z ustaleniami rady rodziców z dnia 28.08.2020 roku termin na wpłacenie II raty składki Rady Rodziców w wysokości 50,00 zł upłynął z dniem 28.02.2021 roku. Uprzejmie prosimy o uregulowanie II raty ze względu na zbliżający się koniec roku szkolnego oraz zakup książek i dyplomów dla dzieci.

Skarbnik Rady Rodziców: Pani Aleksandra

Płatność na nr konta: 40 1140 2004 0000 3702 8059 5565

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka oraz grupa.