W dniu 4 czerwca 2016 r. na Hali Sportowej MOSiR odbył się finał VIII Międzyprzedszkolnej Spartakiady Sportowej „Przedszkolak mały i duży wie, że sport mu służy” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Lublin oraz Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Adresatem projektu były dzieci 5-letnie z wszystkich lubelskich przedszkoli. Głównym celem rozgrywek było podnoszenie ogólnej sprawności ruchowej, propagowanie aktywności ruchowej oraz zdrowego stylu życia poprzez aktywność fizyczną. Zawody kształtowały cechy motoryczne w zakresie: zwinności, zręczności, wytrzymałości i szybkości. Przyczyniały się do doskonalenia umiejętności szybkiego reagowania na sygnały wzrokowe i dźwiękowe oraz kształtowania odporności emocjonalnej. Wspólna zabawa rozwijała ducha koleżeństwa, integrowała dzieci oraz budziła radość z dobrej zabawy.

Impreza uświetniona została występami artystycznymi dzieci z Przedszkola 43 i 54 oraz konkurencją sportową dla vipów wraz z kapitanami drużyn – zawodnikami spartakiady.
W wyniku rozegranych konkurencji klasyfikacja przedszkoli była następująca:

80 punktów – I miejsce – Przedszkole 54

80 punktów – II miejsce – Przedszkole nr 57

67 punktów – III miejsce – Przedszkole nr 59

66 punktów -IV miejsce – Przedszkole nr 74

57 punktów – V miejsce – Przedszkole nr 85

56 punktów – VI miejsce – Przedszkole nr 35

55 punktów – VII miejsce – Przedszkole nr 48

55 punktów –VIII miejsce – Przedszkole nr 56

54 punktów – IX miejsce – Przedszkole nr 43

41 punktów – X miejsce – Przedszkole nr 14

Wszystkim uczestnikom Spartakiady serdecznie gratulujemy!