INFORMACJA DOTYCZĄCA DYŻURU WAKACYJNEGO

MIESIĄC LIPIEC

Na dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu można zapisać dziecko do Przedszkola nr 50 zgodnie z niżej podaną procedurą:

1. W terminie do 10 czerwca 2022 roku należy złożyć w kancelarii Przedszkola nr 54 wypełniony wniosek oraz zapisać dziecko na listę do przedszkola dyżurującego.

Wnioski do pobrania znajdują się na stoliku w szatni przedszkolnej. 

2. Po zebraniu wniosków od zainteresowanych rodziców, dyrektor Przedszkola nr 54 przekazuje pismo przewodnie wraz z wnioskami rodziców do przedszkola pełniącego dyżur.

3. Rodzic wraz z dzieckiem udaje się w miesiącu lipcu do dyżurującego przedszkola.

MIESIĄC SIERPIEŃ

Dyżur wakacyjny w miesiącu sierpniu pełni nasze przedszkole.

Dzieci na dyżur wakacyjny można zapisywać na listę do 10 czerwca 2022 roku w kancelarii przedszkola.