Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z „Harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024” ustalonym przez Prezydenta Miasta Lublin w terminie:

od 6.02.2023 roku od godziny 8.00 do 20.02.2023 roku do godziny 12.00 rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają „Deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego”.

Rodziców dzieci, którzy rezygnują z uczęszczania dziecka w roku szkolnym 2023/2024 w naszym przedszkolu prosimy o złożenia deklaracji rezygnacji.

Deklaracje kontynuacji i rezygnacji są do pobrania w szatni przedszkola.