Drogie Dzieci! Drodzy Rodzice!

Mamo, tato przyrzekamy, iż od dzisiaj pomagamy! Proszę przydziel mi zadanie, pomocnikiem Twym zostanę.

NAŚLADUJEMY…

  • „Lusterko” – zabawa naśladowcza: powtarzanie mimiki i gestów pokazanych przez osobę siedzącą naprzeciw.

– Uczestnicy dobierają się w pary, jedna osoba jest lustrem, druga przeglądającym się w lustrze. Ćwiczenie polega na tym, że osoba, która gra rolę lustra, musi naśladować swojego partnera starając się wykonywać takie same gesty i mimikę.

Cele: rozwijanie narządów mowy; rozwijanie pamięci ruchowej; rozwijanie koncentracji i wzmacniania więzi z partnerem; wytworzenie radosnego nastroju.

JESTEŚMY SAMODZIELNI…

  • „Mały pomocnik” – zabawa tematyczna.

– Zachęć dziecko do pomocy podczas prac domowych np. smarowania chleba masłem za pomocą bezpiecznego nożyka (plastikowego), krojenia warzyw na sałatkę świąteczną, składanie prania – parowania skarpetek, rozwieszanie prania, rozkładania zastawy stołowej, itp.

Cele: zachęcenie do uczestnictwa w pracach domowych związanych z przygotowaniami świątecznymi; wspieranie poczucia własnej wartości; wdrażanie do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone zadanie.

RYSUJEMY…

  • „Rysujemy pod dyktando” – rysowanie kurczaka z wykorzystaniem instrukcji multimedialnej.

Jak narysować kurczaczka? Rysuj z Tadziem!

https://www.youtube.com/watch?v=zvgBz6smtS8

Cele: kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej i sprawności manualnych wdrażanie do korzystania z instrukcji.

POMOCE: kartka papieru, ołówek, kredki, komputer.

POWODZENIA!

Edyta Turowska