Serdecznie zapraszamy dzieci z naszego przedszkola oraz ich rodziny do udziału w przeglądzie fotograficznym pt. „Ćwiczę z mamą, ćwiczę z tatą” 🙂

Regulamin przeglądu:

1. Cele przeglądu:

– rozwijanie zainteresowania sportem jako formą spędzania czasu wolnego,

– kształtowanie postawy prozdrowotnej,

– zachęcanie do aktywności ruchowej,

– zachęcanie do podejmowania wspólnych aktywności z rodziną,

– budzenie zainteresowania fotografią.

2. Przegląd fotograficzny adresowany jest do dzieci uczęszczających do naszego przedszkola oraz ich rodzin.

3. Każdy uczestnik może przekazać 3 fotografie na w/w temat.

4. Format przekazanych fotografii jest dowolny (nie mniejszy niż A6 – 10,5/14,8cm)

5. Fotografie powinny być opatrzone z tyłu metryczką zawierającą:

– imię i nazwisko dziecka (z dopiskiem: „z rodzicami”, „z rodzicami i siostrą”, itp.),

– numer grupy, do której uczęszcza dziecko.

6. Uczestnicy przeglądu wyrażają zgodę na ekspozycję fotografii na terenie naszej placówki oraz publikację zdjęcia przedstawiającego tablicę z w/w ekspozycją na stronie internetowej naszego przedszkola.

7. Przegląd trwa od 23.05.2022 r. do 13.06.2022 r. Zdjęcia należy dostarczyć najpóźniej do 13.06.2022 r. do kancelarii przedszkola lub nauczycielek oddziałów, do których uczęszczają dzieci.

8. Każda rodzina otrzyma pamiątkowy dyplom za udział w przeglądzie fotograficznym.

Organizator: Monika Pastuszak

Telefon kontaktowy: 661 308 693, (81) 747 40 19