Spacer w okolicy przedszkola to pewnego rodzaju forma odpoczynku, która zarazem zaspokaja potrzeby ruchu. Celem spaceru jest urozmaicenie pobytu dzieci na powietrzu, okolicznościowe poszerzanie ich spostrzeżeń i doświadczeń w zetknięciu się z nieco odmiennym otoczeniem.