W związku z niesprzyjającą pogodą został zmieniony termin wycieczki do

Muzeum Wsi Lubelskiej.

Wycieczka odbędzie się

25 czerwca /poniedziałek/.

Grupa I, II i VI wyjeżdża autokarami z przedszkola o godzinie 8:15.
Grupa III, IV i V wyjeżdża autokarami z przedszkola o godzinie 10:15.
W związku z powyższym śniadanie w gr. I, II i VI podane będzie o godzinie 7:40.
Uprzejmie prosimy o przyprowadzanie dzieci w tym dniu na wyznaczoną godzinę.
Śniadanie dla pozostałych grupy III, IV i V podane będzie bez zmian.

Koszt wycieczki pokryty zostanie z funduszy

Rady Rodziców Przedszkola nr 54 w Lublinie.