Uprzejmie informujemy, iż rodzice dzieci zgłoszonych na dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu 2017 roku, zobowiązani są do podpisania umów w terminie od 22 – 28 czerwca 2017 roku.

W celu podpisania umowy na dyżur wakacyjny w miesiącu sierpniu 2017 roku, rodzice którzy zgłosili swoje dzieci, zobowiązani są udać się do kancelarii Przedszkola nr 50 w terminie od 22 – 28 czerwca 2017 roku.

Nie podpisanie umowy w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dyżuru wakacyjnego.