DRODZY RODZICE!

W ZWIĄZKU Z ROSNĄCYM ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM ZMIANIE ULEGAJĄ ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDZKOLA

ZASADY PRZYPROWADZANIA DZIECI:

1. RODZIC WPROWADZA DZIECKO DO HOLU PRZEDSZKOLA

2.  ŻEGNA SIĘ Z DZIECKIEM, KTÓRE ZOSTAJE POD OPIEKĄ PRACOWNIKA PRZEDSZKOLA

3. RODZIC ZAZNACZA GODZINĘ WEJŚCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

4. RODZIC OPUSZCZA BUDYNEK PRZEDSZKOLA.

5. POBYT W BUDYNKU PRZEDSZKOLA OGRANICZAMY DO MINIMUM.

6. RODZIC NIE WCHODZI DO SZATNI PRZEDSZKOLA.

ZASADY ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA:

1. W HOLU PRZEDSZKOLA MOŻE PRZEBYWAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI 4 RODZICÓW ODBIERAJĄCYCH DZIECI Z PRZEDSZKOLA. PO JEDNO DZIECKO DO PRZEDSZKOLA WCHODZI TYLKO JEDNA OSOBA. OSOBA ODBIERAJĄCA DZIECKO MUSI MIEĆ ZASŁONIĘTE USTA I NOS MASECZKĄ I ZDEZYNFEKOWAĆ RĘCE PO WEJŚCIU DO PRZEDSZKOLA. RODZIC OCZEKUJE NA SWOJE DZIECKO W HOLU NA ŁAWECZCE.

2. PRACOWNIK PRZEDSZKOLA POMAGA DZIECKU W NAŁOŻENIU BUTÓW I PODAJE MU UBRANIA, DZIECKO Z UBRANIEM PRZECHODZI DO SWOJEGO RODZICA.

3. RODZIC UBIERA DZIECKO, ZAZNACZA GODZINĘ WYJŚCIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA ORAZ OPUSZCZA PRZEDSZKOLE.

4. NASTĘPNA OSOBA MOŻE WEJŚĆ DO HOLU PRZEDSZKOLA WÓWCZAS, GDY RODZIC Z DZIECKIEM OPUŚCI PRZEDSZKOLE.

5. W PRZYPADKU GDY W HOLU PRZEDSZKOLA JEST WIĘCEJ NIŻ 4 RODZICÓW NALEŻY CZEKAĆ W PRZEDSIONKU PRZEDSZKOLA LUB NA ZEWNĄTRZ.

6. RODZIC NIE WCHODZI DO SZATNI.

8. SZANUJĄC SWÓJ CZAS ORAZ ZDROWIE PROSIMY O SZYBKIE UBIERANIE DZIECI I OPUSZCZENIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA.

INFORMACJE O ZACHOWANIU DZIECKA W PRZEDSZKOLU MOŻNA UZYSKAĆ OD NAUCZYCIELEK W WYZNACZONYM DNIU KONSULTACJI POD NUMEREM TELEFONU: 661 308 693 LUB OD DYREKTORA PRZEDSZKOLA TEL. 661-308-658.

GODZINY PRZYPROWADZANIA DZIECI: 6.00 – 8.30.

GODZINY ODBIERANIA DZIECI: 12.30 – 13.00, 14.15 – 17.00; DZIECI Z GRUPY I i II PROSIMY ODBIERAĆ OD 14.45.

POWYŻSZE ZASADY UZGODNIONO Z PRZEWODNICZĄCĄ RADY RODZICÓW.