Dnia 29.01.2021 r. w ramach programu „Szkoła Promująca Zdrowie” przedszkolaki uczestniczyły w  pokazowych ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem metody opowieści ruchowej J.G Thulina.  Temat zajęć brzmiał: „Zimowe zabawy”, a głównym jego celem było pobudzanie wyobraźni dziecka oraz zachęcanie do kreatywności podczas wyrażania ruchem treści opowiadania mówionego przez nauczyciela.

Kreatywność to cecha, której dzieciom nie brakuje, dlatego warto o nią dbać i pielęgnować ją  również podczas zabaw ruchowych.

 Ponadto zajęcia miały na celu:

  • wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnej zabawy,
  • dostarczenie dzieciom okazji do spontanicznych działań i wyrażania radości,
  • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.,
  • zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu.
  • wzbogacenie  wiadomości na temat zabaw zimowych  i ich bezpieczeństwa,
  • rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej poprzez:  kształtowanie motoryki:  gibkości, zwinności oraz koordynacji  wzrokowo- ruchowej.
  • rozwijanie sprawności manualnej.

 A oto klka przykładów zabaw i ćwiczeń w których uczestniczyły nasze przedszkolaki:

– podrzucanie kulek śniegowych (w tym przypadku kulek z papieru) oburącz, a następnie prawą i  lewą ręką;

–  jazda na saneczkach,

– formowanie kulek z białej kartki papieru , a następnie rzuty do celu (ścianka z otworami).

 Zimowe zabawy dostarczyły dzieciom wiele uśmiechu i radości.