W ramach programu „Szkoła promująca zdrowie” dzieci wspólnie z rodzicami wykonały plakaty

na temat „Zdrowie na talerzu”.