Uprzejmie informuję, iż na podstawie  § 18 ust. 2 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. nr 6 poz. 69 z późn. zm.) zawieszam zajęcia w Przedszkolu nr 54 w Lublinie na czas od 6 maja do 8 maja 2020 roku.

Elżbieta Siebielec – dyrektor Przedszkola nr 54