W maju odbyły się zajęcia dla studentek, na których mogły zaobserwować jak pracują dzieci zgodnie z założeniami koncepcji F. Froebla oraz planu daltońskiego.