Dnia 29.11.2016 roku odbyły się zajęcia otwarte z udziałem rodziców .

Temat zajęć: „Polska – moja Ojczyzna”.

Cele główne zajęć to:

 • Wdrażanie do uważnego słuchania, pytania o niezrozumiałe fakty i formułowania dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach.
 • Rozwijanie zainteresowań krajem ojczystym i jego symbolami.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami.
 • Wdrażanie do współdziałania w sytuacjach zadaniowych.
 • Rozwijanie poczucia przynależności do swojego miasta, społeczności lokalnej i państwa.
 • Rozwijanie pomysłowości i kreatywności dzieci.
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 • Wdrażanie do wypowiadania się w różnych technikach plastycznych.
 • Kształtowanie umiejętności śpiewu zbiorowego.
 • Kształtowanie uczuć przywiązania i miłości do ojczyzny
 • Rozwijanie poczucia przynależności narodowej
 • Wdrażanie dzieci do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas udzielania wypowiedzi.wp_20161129_15_15_09_prowp_20161129_15_16_30_prowp_20161129_15_16_15_prowp_20161129_15_16_52_prowp_20161129_15_17_28_prowp_20161129_15_17_39_prowp_20161129_15_18_54_prowp_20161129_15_21_48_pro