Dnia 24.05.2017 roku pani Ania  poprowadziła zajęcia otwarte z udziałem rodziców.

DSC05908DSC05918

Temat zajęć nosił tytuł: „Gąsienica-tajemnica” – inscenizacja w teatrzyku stolikowym na podstawie wiersza Doroty Gellner.

Wśród głównych celów zajęć można wymienić:

– utrwalenie wyglądu i nazw zwierząt żyjących na łące

– dostrzeganie i określanie zmian zachodzących w życiu motyli

– wdrażanie do wnioskowania o wprowadzonych i obserwowanych zmianach

– kształtowanie u dzieci wrażliwości na otaczające piękno przyrody

– rozwijanie kompetencji językowej i komunikatywnej u dzieci

– kształtowanie umiejętności porównywania przedmiotów pod względem różnych cech

– rozwijanie ekspresji ruchowej

– doskonalenie umiejętności liczenia

– stymulowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

– kształtowanie postaw proekologicznych

– wdrażanie dzieci do współpracy i zgodnego współdziałania w grupie

Dzieci pracowały w parach daltońskich:

DSC05921DSC05923

A także w następujących kącikach froeblowskich:

Kącik darów:

„Kolorowa gąsienica” – układanie ornamentów indywidualnie poprzez nawlekanie darów Froebla (nr 1.2) na sznurek według przygotowanej instrukcji czynnościowej.

Cel: Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

DSC05925

 

Kącik gospodarczy:

„Motylek na talerzu” – komponowanie deseru owocowego według inwencji własnej

z zachowaniem symetrii.

Cel: Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się. Rozwijanie aktywności twórczej.

DSC05927DSC05935

Kącik badawczy:

„Kolory motyli” –  zabawa badawcza z użyciem mleka i barwników spożywczych. Obserwacja kolorów rozpływających się i mieszających ze sobą będących pod wpływem zmiany napięcia powierzchniowego.

Cel: Rozwijanie aktywności poznawczej dziecka.Pobudzanie do myślenia, poszukiwania oraz wyjaśniania wniosków.

DSC05928DSC05930

Kącik twórczy

„Idzie, idzie gąsienica” – technika TWAL; stemplowanie rolkami po papierze toaletowym (motyw kółek) oraz kartami typu lojalnościowa/płatnicza moczonymi w farbie typu tempra.

Cel: Rozwijanie zdolności wizualno-przestrzennych. Kształtowanie wrażliwości estetycznej.

DSC05933