W dniu 21.11.2017 r. w  grupie III  odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. Tematem przewodnim zajęć było „Wiem co jem” – zabawa dydaktyczna. Celem zajęć było promowanie zdrowego stylu życia.

  Zajęcia otwarte są  jedną z wielu form współpracy przedszkola z rodzicami. Stanowią okazję do integracji środowiska przedszkolnego zarówno na linii rodzic – wychowawca jak również integracji wszystkich rodziców dzieci z tej samej grupy przedszkolnej, a także wzmacniania więzi pomiędzy dzieckiem a rodzicami. Nic bardziej nie jednoczy niż wspólne aktywne działanie
i przeżywanie pozytywnych emocji. Rodzice mieli możliwość obserwacji swoich pociech podczas zajęć, ich aktywności, koncentracji uwagi oraz posiadanych wiadomości i umiejętności, jak również w przypadku zajęć plastycznych towarzyszenia dzieciom w wykonywaniu pięknych prac.  Podsumowaniem spotkania było wykonanie wspólnie z rodzicami plakatów promujących zdrowe odżywianie. Rodzice bardzo zaangażowali się  w wykonywanie pracy. Jej efekty  można było podziwiać na wystawie prac w holu przedszkola.