Dnia 6 marca 2019 roku /środa/

o godzinie 15:00 odbędą się 

zajęcia otwarte dla rodziców

dzieci z grupy IV i V.

Po zajęciach odbędzie się prelekcja na temat:

„Gotowości szkolnej”,

którą poprowadzą pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Lublinie.                    

Po prelekcji będzie możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych z pracownikami poradni.

Serdecznie zapraszamy.