Dnia 17.10.2017 r. w grupie I odbyły się zajęcia otwarte z udziałem rodziców. Temat zajęć brzmiał: „Przyjazne dłonie”- zestaw zabaw i ćwiczeń ruchowych prowadzony Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
Zajęcie miało na celu poznawanie własnego ciała i odkrywanie własnych możliwości  Naszym milusińskim dziękujemy za wspaniałą zabawę a rodzicom za zaangażowanie i spontaniczność.