Dnia 27.11.2019 roku odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców w grupie IV. Temat zajęć otwartych brzmiał: „W zaczarowanej krainie bajek” dzieci wykazały się bardzo dużą wiedzą.