Dnia 25 marca 2019 roku /poniedziałek/ w grupie IV i V o godzinie 10:00 odbędzie się spotkanie z panem Pawłem Kopiejką z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie, podczas którego dzieci wysłuchają koncertu akordeonowego.
Celem spotkania będzie obserwacja dzieci pod względem słuchu muzycznego.