Dnia 17 lutego 2020 roku /poniedziałek/ o godzinie 15:00 odbędą się zajęcia otwarte dla rodziców dzieci z grupy IV i V.

Po zajęciach odbędzie się prelekcja na temat: Gotowości szkolnej”, którą poprowadzą pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Lublinie. Po prelekcji będzie możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych z pracownikami poradni.

Serdecznie zapraszamy.