W związku z COVID 19 w bieżącym roku szkolnym zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych nie będą się odbywały.

Dzieciom nowoprzyjętym do przedszkola należy przygotować ciapy, piżamę oraz ubranka na zmianę, które powinny być podpisane.

Inne informacje zostaną podane po telekonferencji z Lubelskim Kuratorem Oświaty oraz Dyrektorem Wydziału Oświaty i Wychowania w Lublinie dnia 27.08.2020 roku.