Ogólnopolski konkurs plastyczny pt. „Z drewnianą łyżką radę dam, drewnianą łyżkę zrobię sam”

został zrealizowany w ramach kontynuacji projektu edukacyjnego „Na ludową nutę”.

Celem konkursu było:

  • Promowanie tradycji ludowych i polskiego folkloru.
  • Rozwijanie sprawności manualnej i kreatywności dzieci.
  • Poznawanie nowych technik twórczych i rozwiązań konstrukcyjnych oraz sposobu ich zastosowania.
  • Rozwijanie zmysłu dekoratorskiego.
  • Promowanie artystycznych predyspozycji dzieci.

W konkursie wzięły udział dzieci w wieku 5-6 lat. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy przestrzenno-konstrukcyjnej – lalki ludowej, której bazę stanowiła drewniana    łyżka,   dodatkowo   wykorzystane   zostały   różnorodne materiały plastyczne

i zdobnicze typu: włóczka, sznurek, tkaniny, wstążka, bibuła, krepina itp. Niezależne jury przy ocenianiu prac wzięła pod uwagę pomysłowość,  zastosowaną   technikę
i wykorzystanie   materiału, oryginalność wykonania lalki w stroju ludowym, kolorystykę oraz ogólne wrażenie estetyczne. Na konkurs napłynęło 30 prac z przedszkoli z różnych regionów Polski oraz 29 prac
z lubelskich przedszkoli, łącznie otrzymaliśmy 59 lalek. Komisja konkursowa nagrodziła 3 laureatów.

I MIEJSCE

MAJA KRZESIAK

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „FRAJDA”, ŚWIDNICA

NAUCZYCIEL: MARTA KRZAK

II MIEJSCE

JAN BUJWID

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE, PRZYTOCK

NAUCZYCIEL: MAŁGORZATA SZTUBA

III MIEJSCE

MAGDALENA MICHORCZYK

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 2, KRAKÓW

NAUCZYCIEL: ANNA GAWEŁ-SROKA, MONIKA KUBIS

Z nadesłanych prac w holu naszego przedszkola została zorganizowana pokonkursowa wystawa, którą może podziwiać cała społeczność naszego przedszkola oraz odwiedzający nas goście.

????????????????????????????????????