Dnia 12 czerwca 2017 roku /poniedziałek/ dzieci z naszego przedszkola odbędą wycieczkę do MUZEUM WSI LUBELSKIEJ. Nadrzędnym celem wycieczki jest przybliżenie naszym   przedszkolakom   dawnej   wsi,   jej architektury,   kultury  oraz  życia  codziennego w chałupie i gospodarstwie.

Wycieczka została zorganizowana z okazji Dnia Dziecka.

 

Wyjazd z przedszkola autokarami o godz. 9:00. W związku z powyższym prosimy  o przyprowadzenie                 dzieci do godz. 8:00.

Całkowity koszt sfinansowanie zostanie z funduszy Rady Rodziców Przedszkola nr 54 w Lublinie.